Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Kimmo Helasuon henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 6.8.2020 Viimeisin muutos 6.8.2020.

Rekisterinpitäjä
Kimmo Helasuo / Oriasema Helasuo
Tölmäntie 161
09120 Karjalohja
1638817-7

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Kimmo Helasuo
Tölmäntie 161
09120 Karjalohja

0400 606197

Rekisterin nimi
Yrityksen asiakasrekisteri

Tietosuoja
Oriasema Helasuo kerää henkilötietoja asiakkaistaan (jäljempänä ”rekisteröity”) voidakseen täyttää sopimuksenmukaiset velvoitteensa ja tarjota palveluitaan asiakkailleen. Oriasema Helasuon keräämiin henkilötietoihin kuuluu mm.

  • rekisteröidyn nimi ja yhteystiedot;
  • tiedot rekisteröidyn hevosesta; ja
  • tiedot rekisteröidylle myydyistä tuotteista ja palveluista.

Oriasema Helasuo kerää henkilötiedot ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan myös kerätä kaupparekisteristä ja muista julkisista lähteistä. Oriasema Helasuo voi käyttää henkilötietoja omien palveluidensa markkinointiin, jollei rekisteröity ole sitä kieltänyt. Oriasema Helasuo luovuttaa henkilötietoja [Suomen Hippokselle astutusilmoituksen tekemistä varten, siirtospermaoriiden tilausten yhteydessä kyseessä olevalle ulkomaiselle oriasemalle sekä oriaseman eläinlääkärille]. Oriasema Helasuo ei lähtökohtaisesti muutoin luovuta henkilötietoja kolmannelle, ellei se ole tarpeen lainsäädännöstä tai viranomaisvaatimuksesta johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Oriasema Helasuo säilyttää henkilötietoja ulkopuolisen palveluntarjoajan ylläpitämässä pilvipalvelussa. Tämä palveluntarjoaja voi myös käsitellä henkilötietoja oriaseman puolesta. Oriasema Helasuo on tehnyt palveluntarjoajien kanssa tarvittavat sopimusjärjestelyt varmistaakseen, että tiedot turvataan ja että niitä käsitellään asianmukaisesti. Oriasema Helasuo käsittelee ja säilyttää kaikkia henkilötietoja vain Suomessa tai muussa Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen jäsenmaissa. Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan Unionin tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeet
MITÄ EVÄSTEET OVAT?
Keräämme tietoa evästeiden kautta. Eväste on tekstitiedosto, joka lähetetään verkkopalvelustamme silloin, kun vierailet verkkosivullamme. Tätä evästettä säilytetään tietokoneesi muistissa ja sen tarkoitus on auttaa meitä tunnistamaan tietokoneesi (ei siis sinua henkilökohtaisesti). Useiden tietokoneiden käyttäjätiedot yhdistettynä analyysiä varten ovat anonymisoituja ja olemassa vain massana; ei tapauskohtaisesti tutkittavana.

Keräämme evästeitä:

Jotta käyttäjät voisivat toimia verkkosivuillamme ilman oman käyttäjätilin luontia
Käyttäjätilin luontia varten
Evästeiden avulla voimme tutkia esimerkiksi:

  • tietoliikennedataa
  • sijaintitietoja
  • tietoa laitteesi teknisistä ominaisuuksista
  • käyttäjän aktiivisuuden ajankohtaa, sivukäyntejä ja linkin painalluksia

Voimme käyttää tätä tietoa:

  • tarjota verkkosivuillamme palveluja, jotka perustuvat toimintahistoriaasi kanssamme
  • käsitelläksemme hakemuksia ja lomakkeita tai muita tietoja, jotka meille luovutat
  • kehittääksemme asiakastuntemustamme tarjotaksemme kohdennettua uutis-, lahjoitus-, ym. tarjontaa.

Lue lisää evästeistä osoitteessa: https://www.viestintavirasto.fi/kyberturvallisuus/tietoturvaohjeet/palveluidenturvallinenkaytto/evasteet.html.

EVÄSTEIDENHALLINTA
Useimmat verkkoselaimet (Firefox, Chrome, Internet Explorer (IE) ym.) mahdollistavat evästetiedon keräämisen estämisen. Tutki selaimesi tukitiedostoja (Help) tai lue lisää aiheesta osoitteissa: Google Chromen evästeasetukset, Mozilla Firefoxin evästeasetukset, Internet Explorerin (IE) evästeasetukset. Tässä on tarjottu kolmen selaimen evästeasetuksiin ohjeet. Emme voi tarjota ohjetietoa kaikkiin mahdollisiin selaimiin niiden määrän ja eri versioiden valtavan määrän vuoksi.

Suosittelemme evästeiden päälläpitämistä kaikissa tapauksissa. Jos estät evästeiden tallentamisen koneellesi, monet Ratsuniityn tarjoamat palvelut voivat lakata toimimasta.

KOLMANSIEN OSAPUOLIEN EVÄSTEET
Ratsuniitty toimii lukuisten kolmannen osapuolen toimijoiden kanssa. Näitä ovat esimerkiksi Google, Facebook, MailChimp ym. Nämä osapuolet liittyvät pääasiassa analytiikkaan, kävijäseurantaan tai markkinointiin.
Käytämme mm. YouTuben ja Facebookin syötteitä, jotka voivat asettaa omia evästeitään koneellesi. Emme voi hallita näiden palvelujen evästekäytäntöjä. Tarkista halutessasi näiden palveluiden kautta omat mahdollisesti hallittavissasi olevat evästeasetukset kunkin evästekäytännön osalta.
Osa näiden yhtiöiden pääkonttoreista ja toimimaista sijaitsee EU-alueen ulkopuolella. Mikäli olet huolissasi yksityisyydestäsi, katso yllä oleva otsikko “Evästeet” ja sisältö sen alla.